LIÊN ĐOÀN VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

VIETNAMESE TRADITIONAL MARTIAL ARTS FEDERATION

Văn hóa võ thuật

VĨNH BIỆT PGS.TS. HOÀNG VĨNH GIANG

(1946 - 2021)

ƯỚC NGUYỆN CHƯA TRỌN

 

Những dòng chữ này là nén tâm hương tiễn biệt hương hồn:

PGS.TS. Hoàng Vĩnh Giang

Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam. Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam. Chủ tịch Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam. Viện trưởng Học viện Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam.

Về nơi an nghỉ vĩnh hằng.

 

"Hữu sinh, hữu tử, hữu luân hồi. Vô sinh, vô tử, vô khứ lai. Sinh, tử khứ lai đô thị mộng. Tốc phao trần thế niệm Di Đà".

 

PGS.TS. Hoàng Vĩnh Giang sinh năm 1946, là một trong những huyền thoại của thể thao Việt Nam, đóng góp nhiều vào sự nghiệp phát triển của các bộ môn võ, đặc biệt là Võ thuật cổ truyền Việt Nam giai đoạn từ năm 2014 - 2021.

 

Trong một thời gian ngắn ấy, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của PGS.TS. Hoàng Vĩnh Giang cùng Ban chấp hành Liên đoàn đã nỗ lực vận động, liên hệ với các cơ quan chức năng, các tổ chức võ thuật trong và ngoài nước để tổ chức Đại hội thành lập Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam vào năm 2015. Sau đó tiếp tục thành lập Học viện Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam vào năm 2018.

 

Cùng với những thành tựu lớn ấy, Võ cổ truyền Việt Nam còn được phát triển trong học đường, trong quân đội và tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyên môn, các giải Võ cổ truyền quốc gia, quốc tế dưới sự chỉ đạo của PGS.TS. Hoàng Vĩnh Giang đều thành công. Chính ông đã vận động giới thiệu Võ cổ truyền Việt Nam vào hệ thống thi đấu Seagames.

 

Đặc biệt, một hoài bão lớn của ông, là xây dựng mô hình tinh hoa Võ Việt, nâng tầm quyền pháp Võ cổ truyền và đối kháng trên võ đài gọi là Việt Võ Đài tại Hội thảo Võ cổ truyền toàn quốc từ ngày 2/4 đến ngày 7/4/2021 tại thành phố Đà Lạt. Hội thảo thành công, nghị quyết và Luật thi đấu Việt Võ Đài đã ban hành trong nước và nước ngoài.

 

Không ai nghĩ rằng PGS.TS. Hoàng Vĩnh Giang lại ra đi như thế. Ước nguyện của ông chưa trọn. Hoài bão về một Việt Võ Đài sánh vai thế giới chưa thành. Sự ra đi của ông trong bối cảnh này là tổn thất lớn cho Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam và thế giới.

 

PGS.TS. Hoàng Vĩnh Giang để lại sau lưng mình một công trình Việt Võ Đài và một Đề án quảng bá Võ thuật Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030 với một tầm nhìn thật xa và thật rộng.

 

Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam tiếc thương vô hạn.

Ngày 11/9/2021.

 

Những hình ảnh đáng nhớ về đồng chí Hoàng Vĩnh Giang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN ĐOÀN VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Copyright © 2014 vocotruyenvn. All rights reserved