LIÊN ĐOÀN VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

VIETNAMESE TRADITIONAL MARTIAL ARTS FEDERATION

Tập huấn đào tạo

Quyết định về việc công nhận kết quả phân hạng trọng tài Võ cổ truyền quốc gia năm 2021

Link: Download

LIÊN ĐOÀN VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Copyright © 2014 vocotruyenvn. All rights reserved