LIÊN ĐOÀN VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

VIETNAMESE TRADITIONAL MARTIAL ARTS FEDERATION

Hoạt động trong nước

Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam trân trọng thông báo tới các Quý cơ quan, đơn vị về Kì thi nâng đai - đổi đai Võ cổ truyền toàn quốc khu vực II - năm 2021

Link: Download

LIÊN ĐOÀN VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Copyright © 2014 vocotruyenvn. All rights reserved