LIÊN ĐOÀN VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

VIETNAMESE TRADITIONAL MARTIAL ARTS FEDERATION

Hoạt động trong nước

Công văn về việc thi nâng đai, đổi đai Võ cổ truyền toàn quốc khu vực I, năm 2021

Link: Download

LIÊN ĐOÀN VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Copyright © 2014 vocotruyenvn. All rights reserved