LIÊN ĐOÀN VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

VIETNAMESE TRADITIONAL MARTIAL ARTS FEDERATION

Hoạt động trong nước

Công văn về việc tạm dừng tổ chức Kỳ thi nâng đai - đổi đai Võ cổ truyền quốc gia khu vực I - năm 2021

Link: Download

LIÊN ĐOÀN VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Copyright © 2014 vocotruyenvn. All rights reserved