LIÊN ĐOÀN VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

VIETNAMESE TRADITIONAL MARTIAL ARTS FEDERATION

Các giải đấu

Công văn về việc áp dụng Luật thi đấu mới của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam

Link: Download

LIÊN ĐOÀN VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Copyright © 2014 vocotruyenvn. All rights reserved