Thứ sáu, 05/03/2021
Thuật ngữ võ
 • PHÁT THẾ TRONG VÕ TA
  Thứ hai, 30/11/2015

  PHÁT THẾ TRONG VÕ TA

  “Phát thế” là một trong những đặc điểm kỹ thuật phô diễn nét đẹp của Võ Ta – Võ cổ truyền Việt Nam. Xem thêm

 • Bài quyền
  Thứ ba, 11/08/2015

  Bài quyền "Chén Ngọc" trong di sản võ cổ truyền Việt Nam

  "Ngọc Trản" có nghĩa là "Chiếc chén bằng ngọc" được dùng làm tên của bài quyền đã nói lên vị trí đặc biệt và giá trị không nhỏ của bài quyền này. Xem thêm

 • Binh khí đại đao trong võ thuật cổ truyền
  Thứ ba, 11/08/2015

  Binh khí đại đao trong võ thuật cổ truyền

  Đại đao được suy tôn là “bách quân chi nguyên soái”, có nghĩa là nguyên soái của trăm quân. Đao pháp chủ yếu có chém, bổ, miết, khều, xoay, gác, kéo, đẩy … Các loại đao pháp đều vận dụng rõ ràng ở lưỡi đao nên gọi là “đại đao xem lưỡi”. Khi thi triển đại đao, một chiêu, một thức bổ mạnh, chém rộng, ... Xem thêm

 • Binh khí võ cổ truyền - Côn Pháp
  Thứ ba, 11/08/2015

  Binh khí võ cổ truyền - Côn Pháp

  Lịch sử côn lâu đời, trước đây nguyên thủy là công cụ sản xuất, chủ yếu trong xã hội ngày xưa, đồng thời cũng là một loại binh khí dùng chiến đấu sớm nhất trong chiến tranh. Do vậy côn có tên gọi là “bách binh chi tổ”, nghĩa là tổ của trăm binh khí. Xem thêm

 • Binh khí võ cổ truyền - Đao Pháp
  Thứ ba, 11/08/2015

  Binh khí võ cổ truyền - Đao Pháp

  Trong các loại khí giới thì đao là thứ khí giới phổ thông và lợi hại hơn cả. Đao gồm các loại đơn đao, song đao và đại đao. Tuỳ theo các môn phái võ mà đao có khác nhau về tên gọi. Phép sử dụng đao làm sao cho khẩn mật cũng đòi hỏi phải có sức lực. Một thanh đơn đao phân làm ngũ vị, gồm Thiên, ... Xem thêm

 • Binh khí võ cổ truyền - Kiếm Pháp
  Thứ ba, 11/08/2015

  Binh khí võ cổ truyền - Kiếm Pháp

  Kiếm là loại binh khí ngắn hai lưỡi, được tôn xưng là “Vua của trăm binh khí có lưỡi”. Xem thêm

 • Binh khí võ cổ truyền - Phủ và Việt
  Thứ ba, 11/08/2015

  Binh khí võ cổ truyền - Phủ và Việt

  Phủ và việt là thuật ngữ võ cổ truyền dùng để chỉ loại hình binh khí trong hệ thống thập bát ban võ nghệ là cây búa cán ngắn (phủ) và cây búa lớn cán dài (việt).  Xem thêm

 • Binh khí võ cổ truyền - Thương Pháp
  Thứ ba, 11/08/2015

  Binh khí võ cổ truyền - Thương Pháp

  Thương pháp là cách thức sử dụng thương. Thương thuật là kỹ thuật, nghệ thuật dùng thương. Người xưa nói rằng: Thương đâm một đường kẽ, côn đánh cả vùng rộng. Thương thọc một đường, gậy đâm một nẻo. Đao như mãnh hổ, thương tựa giao long. Xem thêm

go top