Tổng cục Thể dục thể thao và Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam thông báo tới các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố và các đơn vị được biết về việc tạm dừng tổ chức lớp tập huấn Võ cổ truyền toàn quốc năm 2020.

0001.jpg