Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016 của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, Lớp tập huấn Trọng tài, Huấn luyện viên Võ cổ truyền toàn quốc năm 2016 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam thông báo kết quả lớp đến các đơn vị tham dự; đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm, đầu tư để phong trào môn Võ cổ truyền ngày càng phát triển.
Image-1.jpg