Thực hiện Kế hoạch Số 62/KH-TCTDTT ngày 20 tháng 02 năm 2020  của Tổng cục Thể dục thể thao và kế hoạch tổ chức các hoạt động Võ cổ truyền năm 2020, lớp tập huấn Võ cổ truyền toàn quốc được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, trọng tài, trợ giáo, võ sư Võ cổ truyền của các đơn vị, địa phương nắm bắt nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, song song đó Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam tổ chức thi trọng tài cấp quốc gia Võ cổ truyền. Liên đoàn trân trọng thông báo tới các đơn vị được biết để lên kế hoạch tham gia.
Trân trọng./.
Link : Công văn mời tập huấn trọng tài, trợ giáo,võ sư Võ cổ truyền toàn quốc năm 2020 và thi trọng tài cấp quốc gia

CV-MOI-TAP-HUAN-ĐA-NANG.pdf