Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016 của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam. Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-TCTDTT, Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn Võ cổ truyền toàn quốc năm 2016 của Tổng cục Thể dục thể thao, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài Võ cổ truyền của các đơn vị, địa phương nắm bắt nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai tổ chức lớp tập huấn trọng tài, huấn luyện viên Võ cổ truyền toàn quốc năm 2016. Vậy Liên đoàn Võ thuật cổ truyền thông báo tới các Trọng tài, Huấn luyện viên Võ cổ truyền có nhu cầu đăng kí học nắm được và thực hiện.
Link dowload: CV-TAP-HUAN-ĐONG-NAI.PDF
Image-1.jpg