Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam thông báo tới các quý cơ quan, đơn vị và các cá nhân hoạt động Võ cổ truyền về kỳ thi nâng đai, đổi đai quốc gia Võ cổ truyền Việt Nam khu vực II, năm 2020
Link:
 CV-THONG-BAO-VE-THI-NANG-ĐAI-KHU-VUC-II-BH.pdf
IMG_0002-3.jpg
IMG_0003.jpg