Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam trân trọng thông báo tới các Quý cơ quan, đơn vị về Kì thi nâng đai - đổi đai Võ cổ truyền toàn quốc khu vực II - năm 2021

Link: CV-MOI-THI-NANG-ĐAI-ĐOI-ĐAI-KHU-VUC-II-2021-LAM-ĐONG.pdf