Thực hiện Kế hoạch tổ chức thi lên đai năm 2020, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam tổ chức Kỳ thi nâng đai, đổi đai Võ cổ truyền cho các cấp trợ giáo, các cấp Võ sư tại khu vực III - thành phố Hồ Chí Minh.
Link: CV-MOI-THI-NANG-ĐAI-ĐOI-ĐAI-KHU-VUC-III-2020.pdf