Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam trân trọng thông báo tới các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Liên đoàn, Hội Võ thuật cổ truyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công văn số 95/LĐVTCTVN-BCH ký ngày 21 tháng 11 năm 2017 về việc thông báo việc thi nâng đai năm 2017.
1-1.jpg 
2.jpg