Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam trân trọng thông báo tới các đơn vị về việc tạm dừng tổ chức Thi nâng đai - đổi đai Võ cổ truyền quốc gia khu vực I năm 2020

CV-HOAN-THI-NANG-ĐAI-ĐOI-ĐAI-KHU-VUC-I-HA-NOI-1.jpg