Để triển khai Đề án Bảo tồn và phát triển Võ cổ truyền Việt Nam từ nay đến năm 2020,Tổng cục Thể dục thể thao đã tổ chức Hội thảo toàn quốc ngày 28/5/2013 tại Hà Nội và ngày 30/5/2013 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ trì Hội thảo Đề án Bảo tồn và phát triển Võ cổ truyền Việt Nam có ông Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Trưởng Ban tổ chức, Ông Vũ Trọng Lợi, Vụ trưởng Vụ Thể dục thể thao Quần chúng, Tổng cục Thể dục thể thao, Phó trưởng Ban thường trực cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành và đại diện lãnh đạo Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, Liên đoàn, Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là những đơn vị phối hợp tham dự đông đủ.

Đề án Bảo tồn và phát triển Võ cổ truyền Việt Nam hình thành trên những yếu tố cần thiết trong giai đoạn hiện tại của Võ thuật cổ truyền, môn võ gắn liền với truyền thống văn hoá, lịch sử dân tộc Việt Nam. Đề án nhận định: “Võ cổ truyền Việt Nam là di sản văn hoá truyền thống của Việt Nam, ra đời, tồn tại và phát triển song hành cùng cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc”. “Tuy nhiên, việc bảo tồn và phát triển Võ cổ truyền Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập”.
Theo quan điểm và định hướng chung của Đề án về bảo tồn và phát triển Võ cổ truyền Việt Nam là yếu tố quan trọng trong gìn giữ bản sắc văn hoá, tinh hoa võ học, khơi dậy tinh thần thượng võ, lòng tự hào dân tộc trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ. 

Picture9.jpg
 
Đề án sẽ thành công dưới sự tổ chức thực hiện nghiêm túc
của Tổng cục Thể dục thể thao

Đề án cũng chú trọng xây dựng hệ thống tập huấn, đào tạo cho các võ sư, huấn luyện viên, trọng tài trong nước và nước ngoài, nhất là trang bị khả năng để có thể làm nhiệm vụ các giải quốc tế, kể cả khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Đào tạo, bồi dưỡng Võ cổ truyền cho đội ngũ giáo viên thể dục trong các trường, xây dựng đội ngũ cộng tác viên, hướng dẫn viên là các võ sư, huấn luyện viên... tiếp đó là kế hoạch thành lập các Liên đoàn Thế giới, Liên đoàn Châu lục Võ cổ truyền Việt Nam.

 Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến của các đại biểu tâm huyết, thực tế, trăn trở với nội dung Đề án. PGS.TS. Lê Bửu, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao phân tích, nhận định sâu sát vấn đề để cùng nhiều ý kiến của các đại biểu đưa ra phương án khả thi, hiệu quả như: Nhà nước hỗ trợ giúp Võ cổ truyền có vị trí xứng tầm trong nền Thể thao nước nhà vì Võ cổ truyền Việt Nam mới đích thực là môn Võ của dân tộc, trong khi các môn võ khác, có môn còn non trẻ, không có nguồn gốc truyền thống rõ ràng, được tạo điều kiện phát triển thì Võ cổ truyền Việt Nam vẫn còn trôi nổi với “hệ quần chúng”.