Nhằm đánh giá hoạt động Võ cổ truyền Việt Nam tại các địa phương, đơn vị năm 2016, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Liên đoàn/Hội Võ thuật cổ truyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan TDTT các ngành Công An, Quân đội và Vụ Công tác học sinh sinh viên Bộ Giáo Dục và Đào tạo cho biết về hoạt động của Võ cổ truyền Việt Nam tại địa phương, đơn vị, kiến nghị phát triển Võ cổ truyền Việt Nam trong nước và quốc tế trong năm 2016. 
 
Image-2.jpg  

Image0001.jpg

Image0002.jpg