Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, "Liên hoan Tinh Hoa Võ Việt"  lần thứ 1 năm 2018 được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 3 năm 2018. tại thành phố Nha Trang. tỉnh Khánh Hoà. Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam thông báo tới các đơn vị trên toàn quốc nắm được và chuẩn bị.
Link dow:ĐIEU-LE-LIEN-HOAN-TINH-HOA-VO-VIET.pdf
Image-1.JPG