ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN ĐOÀN VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
             NHIỆM KỲ V (2018 - 2023)
 
Trương Văn Bảo
Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam
 
Sau nhiều lần họp Ban Chấp hành và Ban Thường vụ cùng việc chuẩn bị hồ sơ, văn kiện Đai hội của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam; ngày 19 tháng 4 năm 2018, Bộ Nội vụ đã có văn bản cho phép Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ V (2018 - 2023).
Đại hội đại biểu Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ V (2018 - 2023) được tổ chức từ ngày 02 đến ngày 03 tháng 6 năm 2018 tại Hà Nội.

Chương trình Đại hội cụ thể với nhiều nội dung báo cáo về kết quả hoạt động nhiệm kỳ IV cùng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ V. Những điểm nổi bật như:

- Thông qua những hoạt động chuyên môn, Liên đoàn đã góp phần khôi phục, bảo tồn và phát triển Võ cổ truyền Việt Nam; nhằm giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Xây dựng bộ máy, kiện toàn các Ban chức năng và các quy chế của Liên đoàn, đổi mới xây dựng Điều lệ các giải thi đấu.
- Tổ chức các hoạt động tập huấn, đào tạo, phát triển phong trào, thi nâng đai nâng đẳng trên phạm vi toàn quốc và thế giới. 

- Phối hợp cùng Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam (WFVV) chuẩn bị triển khai thành lập "Học viện Võ cổ truyền Việt Nam" theo Quyết định số 10/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát triển Võ cổ truyền Việt Nam đến năm 2020” tại Hà Nội với kế hoạch dần thành lập các phân viện tại Huế, Bình Định, Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh, Paris, Marseille, Moskva, Burkina Faso…

- Thành lập Hội đồng Võ sư Võ cổ truyền Việt Nam, được chọn lựa từ đội ngũ các Võ sư lão thành, có trình độ, kinh nghiệm và tâm huyết với nghề, để tiến hành khảo sát, nghiên cứu các bài quyền cổ, các kỹ chiến thuật đặc thù của các môn phái lớn trên toàn quốc, giúp phục vụ công tác bảo tồn và phát triển Võ cổ truyền Việt Nam được thiết thực và đầy đủ, phù hợp với tình hình thực tế.

- Điểm nổi bật nhất là thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ đưa Võ cổ truyền Việt Nam vào trường học, bước đầu rất khả quan, Liên đoàn đã xây dựng chương trình căn bản công pháp và các bài võ đặc thù, tiêu biểu Việt Nam cho 3 cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

- Công tác tuyên truyền và hoạt động quốc tế được đẩy mạnh lên thành cao trào thông qua các Giải quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam và hàng năm cử các đoàn cán bộ ra nước ngoài giảng dạy về kỹ thuật, đào tạo trọng tài ở một số nước Châu Á, Châu Âu, Châu Phi...

- Thường vụ Liên đoàn đã đổi mới kịp thời về Luật thi đấu, Điều lệ các giải để đáp ứng nhu cầu phát triển của phong trào trong nước cũng như quốc tế. Liên đoàn đã từng bước chuyển mình thông qua các quy định mới về trang phục không còn lệ thuộc quá nhiều về màu đen của Võ phục, vì muốn bảo tồn di sản võ thuật thì cần phải để cho các môn phái được thể hiện trang phục truyền thống riêng trong các hoạt động chung, ngoài ra Liên đoàn đã nâng tầm về mặt khoa học kỹ thuật, đã lập trình phần mềm và sản xuất các hệ thống chấm điểm cho hai loại quyền thuật và thi đấu võ đài như các môn thể thao đối kháng khác trên vũ đài thể thao.

- Liên đoàn cũng sửa đổi Quy chế quản lý chuyên môn phù hợp với nhu cầu hiện tại ở trong nước và quốc tế. Đặc biệt Liên đoàn đã thực hiện thành công việc tấn phong các danh hiệu Đại Võ sư, Đại Võ sư quốc tế, đã trân trọng thực hiện việc truy phong các danh hiệu Đại võ sư, Đại võ sư quốc tế cho nhiều bậc tiền bối võ học của Việt Nam đã có nhiều công lao đóng góp cho sự phát triển của nền võ học nước nhà.

- Ban chuyên môn và kỹ thuật đã từng bước chuẩn hóa 10 bài quyền quy định của Liên đoàn, thống nhất điều chỉnh về kỹ thuật, thời gian, tiết tấu, thân pháp, thủ pháp, thần pháp, nâng cao thêm tính hấp dẫn, phù hợp cả về sinh cơ học lẫn mỹ học trong biểu diễn thể thao hiện đại nhưng vẫn không ảnh hưởng đến sự vi diệu của các kỹ thuật Võ cổ truyền cha ông để lại.

- Chính nhờ những đổi mới đơn giản hoá về Luật thi đấu, Điều lệ, việc mở rộng và hoàn thiện hệ thống thi đấu, do vậy công tác xã hội hóa trong võ thuật cổ truyền nhớ đó cũng đã có bước phát triển rất đáng tự hào.

- Công tác chuyên môn đã phát triển mạnh, hàng năm tổ chức được nhiều lớp bồi dưỡng hướng dẫn viên, trọng tài toàn quốc và khu vực, đào tạo ra đội ngũ trọng tài vừa có trình độ chuyên môn cao vừa có tinh thần trách nhiệm với nền võ thuật cổ truyền nước nhà; hệ thống thi lên đai đẳng quốc gia và quốc tế cũng được điều chỉnh hợp lý hơn nhờ đó đẩy mạnh được các cuộc thi nâng đai, đổi đai rộng rãi ở các vùng miền trong nước cũng như quốc tế. 

Về phương hướng hoạt động và nhiệm vụ trong tâm của nhiệm kỳ V (2018 - 2023) được đặc biệt chú trọng:
- Phát triển Võ thuật cổ truyền trong trường học, nhằm góp phần giáo dục thể chất, phẩm chất, đạo đức, tinh thần cho người tập, trước hết là thanh, thiếu niên, học sinh các cấp, hình thành một thế hệ công dân đáp ứng công cuộc xây dựng nước Việt Nam công nghiệp hóa, hiện đại hoá và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

- Tiếp tục củng cố, hoàn thiện tổ chức của Liên đoàn làm cho chất lượng hoạt động của Liên đoàn ngày một nâng cao, có khả năng thực hiện tốt những nhiệm vụ đề ra, những yêu cầu xã hội đòi hỏi đối với Liên đoàn.

- Tiếp tục phát huy Võ cổ truyền dân tộc là môn thể thao dân tộc Việt Nam, truyền bá rộng rãi các giá trị văn hoá cao đẹp của Việt Nam đến mọi miền Thế giới.

- Mở rộng quan hệ quốc tế về Võ cổ truyền Việt Nam, tạo thêm những cơ hội để giao lưu thông qua các đoàn ra, đoàn vào, cử những trợ giáo, võ sư các cấp có năng lực đi các nước để giới thiệu, xây dựng, giảng dạy và củng cố phát triển Võ cổ truyền Việt Nam với điều kiện là các tổ chức Liên đoàn Võ cổ truyền quốc tế phải tuân thủ quy chế và tình nguyệngia nhập Liên  đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam (WFVV).

- Đổi mới hệ thống thi đấu Giải Võ cổ truyền quốc gia, ngoài các giải Vô địch, giải trẻ, giải cúp toàn quốc, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Thể dục thể thao hàng năm tổ chức giải Võ cổ truyền học sinh phổ thông toàn quốc, giải Võ cổ truyền sinh viên toàn quốc; Phối hợp các đơn vị hàng năm tổ chức Liên hoan Tinh hoa Võ Việt quốc tế, giải Vô địch các vận động viên xuất sắc toàn quốc Let’sViet.

- Tăng cường gắn kết giữa Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam với các Hội võ thuật cổ truyền, Liên đoàn Võ thuật địa phương để phát triển phong trào tập luyện Võ thuật cổ truyền trong các đối tượng và mọi lứa tuổi. Đồng thời phối hợp với các địa phương để thành lập thêm Liên đoàn, Hội Võ cổ truyền cấp tỉnh, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ V có khoảng 45 Hội Võ cổ truyền, Liên đoàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Phối hợp với Bộ giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Thể dục thể thao tập huấn 3 bài quyền căn bản công và 03 bài Thần Đồng quyền, Ngọc Trản quyền, Lão Mai quyền phù hợp với khả năng, điều kiện của cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông; tổ chức tốt nội dung thi đấu Võ thuật cổ truyền trong Hội khỏe phù Đổng năm 2020 và các năm sau. Đồng thời giới thiệu Võ cổ truyền trong các trường học để nhà trường lựa chọn mở câu lạc bộ võ thuật trong nhà trường.

- Phối hợp với Bộ Công An, Bộ Quốc phòng đưa võ thuật cổ truyền vào tập luyện trong chương trình đào tạo võ thuật của các lực lượng vũ trang để góp phần giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ tổ quốc.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về Võ thuật cổ truyền Việt Nam, để vận động được những nhà tài trợ lâu bền cho Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam. Đồng thời xây dựng các chương trình biểu diễn nhằm quảng bá Võ cổ truyền trong nước và quốc tế theo sự chỉ đạo của Chính phủ.

- Đẩy mạnh nghiên cứu bảo tồn Võ cổ truyền Việt Nam, nhanh chóng thành lập “Học viện Võ cổ truyền Việt Nam” để nghiên cứu, lên kế hoạch đào tạo trợ giáo, võ sư các cấp trong nước và quốc tế, lập lộ trình phục hưng lại các di tích võ miếu tại Hoàng Thành Thăng Long, Cố đô Huế, lập dựng phần bảo tàng cổ vật về Võ học, thư viện Võ học, thiết kế phần tái hiện lại các sơ đồ, tiến trình hình thành và phát triển của Võ cổ truyền, vai trò của nền Võ học Việt Nam qua các thời đại từ Hùng Vương, Thánh Gióng, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn... cho đến thời đại Hồ Chí Minh với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ...; để tiếp tục nghiên cứu đổi mới về võ phục; phối hợp nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo Võ cổ truyền trong nhà trường; tiếp tục nghiên cứu xây dựng tiêu chí và quy trình giám định để công nhận bài Võ cổ truyền cổ, bài binh khí cổ. Khôi phục dụng cụ, trang phục, binh khí. Sưu tầm, lưu giữ các bài quyền cổ của các môn phái, võ phái cổ truyền Việt Nam xuất hiện và phổ cập, lưu trên toàn quốc và quốc tế.

Sau khi Đại hội nghe báo cáo hoạt động nhiệm kỳ IV, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2018-2023), nghe ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các ý kiến đóng góp của đại biểu. Đại hội Đại biểu Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ V (2018-2023) thống nhất tán thành báo cáo hoạt động nhiệm kỳ IV và phương hướng hoạt động của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ V (2018-2023) đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ý kiến đóng góp của các đại biểu dự Đại hội nhằm xây dựng, phát triển phong trào Võ thuật cổ truyền Việt Nam.

Trên tinh thần dân chủ và thống nhất cao, căn cứ vào nhu cầu chỉ đạo sát sao tới các vùng miền trong nước cũng như hải ngoại nhất là từ nhiệm kỳ V, Liên đoàn đã đề ra rất nhiều hoạt động nhằm củng cố và phát triển Võ cổ truyền nên Đại hội đã bầu ra 51 Ủy viên Ban Chấp hành, 3 Ủy viên Ban Kiểm tra. Ban Chấp hành bầu 17 Ủy viên vào Ban Thường vụ Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ V (2018-2023) gồm Chủ tịch, 09 Phó Chủ tịch, Tổng thư ký (01 Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký) 03 Phó Tổng thư ký và 4 Ủy viên.

Ban Chấp hành Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ V (2018-2023) sẽ căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ.
Ban Chấp hành đã họp bầu:

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ V (2018-2023); Ông Đặng Danh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thể dục thể thao quần chúng, Tổng cục Thể dục thể thao giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ V (2018-2023).

Các thành viên khác trong Ban Thường vụ là trưởng, phó ban của các ban chức năng và bộ phận văn phòng cũng đã được bầu và phân công cụ thể.

Đại hội kết thúc trong niềm hân hoan và được công luận đánh giá là thành công rực rỡ.

Hà Nội 4/6/2018
 TVB