Từ ngày 4/02/2014 đến ngày 11/02/2014 (Từ mồng 5 đến 12 tháng giêng tết Giáp Ngọ), Céline tập huấn Côn pháp tại võ đường Kỳ Sơn.

Theo sự yêu cầu của võ sư Sébastian (trưởng võ đường Lotus Việt Võ Đạo Charenton tại Pháp), võ sư Truong, Gilles (Hầu Quyền Trung Dung Đạo tại Pháp) là bạn thân của võ sư Trần Xuân Mẫn (Chủ nhiệm võ đường Kỳ Sơn, Quảng Nam, Việt Nam) đã nhờ võ sư Trần Xuân Mẫn tập huấn côn pháp cổ truyền Việt Nam cho Céline là học trò của võ sư Sébastian.
Vì mối thâm tình với Trương Gilles, võ sư Trần Xuân Mẫn đã trực tiếp huấn luyện côn pháp cho Céline. Bài tập đầu tiên dành cho Céline là bài Bát Quái Côn nội môn của Kỳ Sơn Võ Phái.

hdqt11.jpg
 
Bát Quái Côn là bài đoản côn tề mi, do võ sư Trương Chưởng (người sáng lập võ đường Kỳ Sơn) truyền dạy cho võ sư Trần Xuân Mẫn vào năm 1972.

Kỹ thuật của Bát Quái Côn Nội Môn bao gồm nhiều đường côn pháp căn bản như: Đâm, đập, bẩy, đỡ, loang, bắt, ém côn… Hai đầu côn luôn tạo ra những chuyển động liên tục và thuận nghịch tấn công tám hướng.
Theo cố võ sư Trương Chưởng cho biết lúc ông còn sống, rằng: bài Bát Quái Côn này đã tinh lọc những đường côn đánh nghịch đặc trưng của môn võ Tây Sơn và phối hợp với một số đường côn đánh thuận của các võ sĩ Quảng nam.
Sau khi Céline nhớ hết các động tác của bài Bát Quái Côn, võ sư Trần Xuân Mẫn sẽ hướng dẫn cho Céline hai thế tháo gỡ khi đối phương bắt được đầu ngọn côn của cô ta.