Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan, đơn vị: 
CV-VE-VIEC-HOAN-TO-CHUC-LIEN-HOAN-TINH-HOA-VO-VIET-2020-1.jpg