Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-TCTDTT ngày 26 tháng 2 năm 2016 của Tổng cục Thể dục thể thao về việc ban hành kế hoạch tổ chức Giải Vô địch Võ cổ truyền toàn quốc lần thứ XXV từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 04 tháng 6 năm 2016, tại Hà Nội. Để đảm bảo công tác chuẩn bị và tổ chức Giải được diễn ra thành công, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam thông báo đến các đơn vị, địa phương thời gian tổ chức cụ thể như sau: Scan4-1.JPG