Thực hiện kế hoạch công tác năm 2016 của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, Giải Cúp Vô địch Võ cổ truyền toàn quốc lần thứ VI, được tổ chức từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8 năm 2016, tại thành phố Đà Nẵng. Giải đã kết thúc thành công. Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam thông báo đến các đơn vị kết quả Giải, đồng thời đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục quan tâm, đầu tư hơn nữa để môn Võ cổ truyền ngày càng phát triển xứng đáng với truyền thống thượng võ của dân tộc