Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam thông báo tới các đơn vị, địa phương về Luật thi đấu Võ cổ truyền mới được Tổng cục Thể dục thể thao ban hành qua Quyết định số 438/QĐ-TCTDTT ký ngày 27 tháng 4 năm 2016, được áp dụng cho tất cả các giải đấu từ năm 2016.
LUAT-TD-VOCOTRUYEN-2016-2.pdf
Luat-thi-dau-Vo-co-truyen-Viet-Nam.pdf
Image.JPG