Điều lệ Giải Vô địch Võ cổ truyền toàn quốc lần thứ XXIX năm 2020

Link:ĐIEU-LE-GIAI-VO-ĐICH-VCT-TOAN-QUOC-2020.pdf

IMG_0001-1.jpg