Giải Vô địch Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam được phối hợp tổ chức giữa Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam với Sở Văn hoá, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh là Giải Vô địch Thế giới lần thứ nhất và Thành Phố Hồ Chí Minh là thành phố đăng cai tổ chức Giải Vô địch Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam đầu tiên này.

Image-1.JPG

1-DIEU-LE-GIAI-VO-DICH-TG-VCTVN-LAN-I_2016-1-1.pdf