Điều lệ Giải Cúp Câu lạc bộ Võ cổ truyền toàn quốc lần thứ Ĩ năm 2020

Link:ĐIEU-LE-GIAI-CUP-CLB-VCT-TOAN-QUOC-2020.pdf

IMG_0002-1.jpg